You are here

Việt Nam sẽ xây dựng thêm gần 100 nhà máy điện

 

Ông Trịnh Ngọc Khánh - Trưởng Ban kinh doanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ gia tăng, hiện có 38 dự án nguồn điện đang trong quá trình xây dựng và chắc chắn hoàn thành kịp tiến độ. Trong đó, riêng EVN có 26 dự án nhà máy điện.
 
Ông Khánh cũng cho biết, nhu cầu vốn để đầu tư cho các nhà máy điện và các lưới điện kèm theo của EVN mỗi năm là 3 tỷ USD. Trong năm 2011, kế hoạch đầu tư của EVN trên 3 tỷ USD.
 
Việt Nam đặt mục tiêu trong 10 năm tới sẽ xây dựng 95 nhà máy điện với tổng công suất 49.044 MW, tổng vốn đầu tư 39,58 tỷ USD, mở ra giai đoạn mới về đầu tư nước ngoài vào xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.
 
Dự báo trong vòng 5 năm tới, tiêu thụ điện tăng khoảng 15%, mức cung ứng tăng trưởng khoảng 14,5%. Sẽ có thêm tổng số 26.911 MW được đưa vào vận hành khai thác. Cuối 2015, tổng công suất nguồn điện ở Việt Nam sẽ tăng lên 48.497 MW. Đến năm 2020, ngành điện sẽ phải phát triển với tốc độ tăng trưởng trên 12%/năm.
 
Cũng theo ông Khánh, hiện nay chưa có con số chính xác về công suất điện nhập khẩu. Song, từ nay đến 2015, công suất sẽ tăng thêm nhưng công suất khả dụng có thể huy động về Việt Nam sẽ liên tục thay đổi do phụ thuộc vào điều kiện thủy văn. 

Related news