Skip to main content

Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Yên Bái

Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Yên Bái

Công đoàn ngành Công Thương Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-LĐLĐ ngày 10/7/2008 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Yên Bái

Sau khi giải thể 02 Ban chấp hành Công đoàn ngành Công nghiệp và Công đoàn ngành Thương mại-Du lịch trên cở sở hợp nhất Sở công nghiệp với Sở Thương mại-Du lịch thành Sở Công Thương Yên Bái. Công đoàn Công Thương ban đầu có 15 công đoàn cơ sở với 1.400 đoàn viên thuộc các loại hình cơ sở: Hành chính, sự nghiệp, công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã. Công đoàn ngành Công Thương có thể hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở, in ấn tài liệu , chuyển nhanh các chế độ chính sách của Đảng nhà nước , của bộ công thương tới các đơn vị khi có yêu cầu thông qua hộp thư điện tử của Công đoàn ngành và trang tin của Sở Công thương tỉnh Yên Bái. Công đoàn ngành Công Thương quan tâm bảo vệ các quyền và lợi ích người lao động, giúp đỡ cán bộ công đoàn và doanh nghiệp đang hoạt động. Cơ cấu tổ chức: Chủ tịch: Bùi Quang Vụ. ĐT: 029 6252023 ; DĐ: 0912.714.085. Phó chủ tịch: Thịnh Văn Thiết ĐT: DĐ: 0915.982.389 Phó chủ tịch: Nguyễn Đình bàn. DĐ: 0912.510.091. Chuyên viên: Cù Thị Thu Thủy. DĐ: 0945.088.080. Ban Thường vụ gồm 5 uỷ viên; Ban chấp hành 15 uỷ viên. Công đoàn ngành Công Thương Yên Bái muốn giao lưu học hỏi và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các công đoàn bạn để làm tốt vai trò chức năng của tổ chức công đoàn. Bùi Quang Vụ - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Yên Bái Điện thoại: 0912.714.085 Email: buiquangvu@yenbai.gov.vn Địa chỉ: Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Yên Bái - 708 đường Điện biên , Thành phố Yên Bái ĐT: 029 6252023 Email: congdoancongthuongyb@gmail.com