Skip to main content

Doanh nghiệp điển hình

Thôn Làng Mấy - Xã Vũ Linh - huyện Yên Bình - tỉnh...
029.884359 -...
Tổ 2 - khu II - thị trấn MCC Huyện Mù Cang Chải
029.3878205
Tổ 19 - phường Đống Tâm TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái
029.3851228
Tổ 1 - khu II - thị trấn MCC Huyện Mù Cang Chải
029.3878258
Tổ 27 - phường Nguyễn Phúc - TP Yên Bái - Tỉnh Yên...
029.3862654
khu 5 - thị trấn Cổ Phúc huyện Trấn Yên - tỉnh Yên...
0912269826
Tổ 13 - thị trấn Yên Thế Huyện Lục Yên
029.3845555
Tổ 40 - phường Hồng Hà - TPYB
029.3861629
Tổ 77 - P.Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái Tỉnh Yên Bái
029. 3861357
thôn Mầu, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên...
029.3843424
Tổ 14 - TT Yên Bình Huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái
029.3885077
Số 207 - tổ 6 - khu 3 - TT MCC Huyện Mù Cang Chải
029.3878327
Tổ 10 - P.Nguyễn Thái Học TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái
029.3867567
Tổ 1B - phường Hồng Hà - TPYB
029.3862348