Skip to main content

YÊN BÁI: TRIỂN KHAI TỐT CÔNG TÁC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ

YÊN BÁI: TRIỂN KHAI TỐT CÔNG TÁC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ

Năng lượng là năng lực làm vật thể chuyển động, là vật chất có khả năng sinh công như năng lượng mặt trời, than, xăng, dầu, gỗ, khí đốt…được sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất và đời sống của con người. 

Việt Nam đang trong quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, kinh tế tăng trưởng mạnh, đời sống nhân dân ngày một cao, do đó nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng lớn trong khi việc khai thác, chế biến, sử dụng nguồn tài năng lượng không tái tạo (dầu khí, than…) đang dần cạn kiệt, lãng phí, kém hiệu quả gây ô nhiễm môi trường sinh thái, việc tìm nguồn năng lượng mới, thay thế còn hạn chế. Việc quản lý sử dụng năng lượng chưa hiệu quả gây thất thoát trong sản xuất công nghiệp, xây dựng dân dụng, giao thông và hộ gia đình lớn. Chính vì thế nguy cơ thiếu hụt năng lượng ngày càng đáng lo ngại và hiện hữu.

 Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và đã có nhiều chủ trương để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cụ thể Quốc Hội đã ban hành Luật số 50/2010/QH12 về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được áp dụng từ ngày 01/01/2011; Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2011/NĐ-CP về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng NLTK&HQ; Quyết định số 1427/2012/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng NLTK&HQ giai đoạn 2012-2015; và các văn bản quy phạm pháp luật khác để triển khai thực hiện đã được ban hành.

Cùng cả nước, Yên Bái đã thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn tỉnh, cụ thể UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1335/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình SDNLTK&HQ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2017, chương trình gồm 07 nội dung và 14 đề án với tổng số kinh phí 4 tỷ đồng; Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình SDNLTK&HQ trên địa bàn. Theo đó chịu trách nhiệm quản lý chương trình là Sở Công Thương, Thực hiện chương trình là Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Yên Bái. Trung tâm tổ chức 01 phòng Tiết kiêm năng lượng, biên chế 02 cán bộ trong năm 2013 được tỉnh giao kế hoạch là 500 triệu đồng và kinh phí trung ương là 120 triệu đồng. Trong 10 tháng đã đạt được kết quả như: Về công tác tiết kiệm năng lượng quốc gia: Trung tâm đã triển khai, xây dựng đề án theo nội dung được phê duyệt; Ký hợp đồng với Tạp chí Công Thương đăng 07 chuyên đề TKNL (đã thực hiện 03/07 số); Đang chuẩn bị tổ chức tập huấn phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cộng đồng thúc đẩy sử dụng NLTK&HQ. Đối với công tác tiết kiệm năng lượng địa phương được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 954/2013/QĐ-UBND: Đã xây dựng Quy chế tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động TKNL tỉnh Yên Bái; Đã triển khai thực hiện xây dựng 07/08 số chương trình tuyên truyền sử dụng NLTK&HQ trên báo Yên Bái; Tổ chức 04 lớp hội thảo, tập huấn phổ biến Luật và các văn bản quy phạm pháp Luật, giải pháp công nghệ về sử dụng NLTK&HQ tại TP.Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trấn Yên; Hỗ trợ kiểm toán năng lương cho 02 đơn vị; Tổ chức đi tham dự hội thảo, tập huấn theo chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng NLTK&HQ tại Hà Nội, Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Bắc Ninh. Thông qua các nội dung thực hiện các hoạt động về TKNL chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình,... nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị mà vẫn đảm bảo nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất và đời sống.

Mặc dù đây là nhiệm vụ mới của Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, song đã được triển khai, thực hiện tương đối tốt và đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Hy vọng rằng trong những năm tiếp theo việc triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả sẽ ngày một tốt hơn. Góp phần tiết kiệm tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng.

Nguồn: TTKC&TVPTCN