Bạn đang ở đây

Thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Phó Chủ tịch Vinastas Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới do Liên Hiệp quốc đưa ra cách đây vừa tròn 30 năm, được tổ chức trên phạm vi toàn thế giới, lần đầu tiên vào ngày 15/3/1983, nhằm tạo hiệu ứng trên phạm vi toàn cầu, thu hút sự chú ý, quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngày này được tổ chức hàng năm, dưới nhiều hình thức, tùy thuộc vào sáng kiến ở mỗi nước, như tổ chức sự kiện trên đường phố, mít tinh, hội thảo, triển lãm, truyền thống, phát hành ấn phẩm…, không chỉ nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng mà còn là dịp để thu hút sự quan tâm của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội đối với hoạt động này.

Trên thực tế, luật pháp quốc tế cũng như luật pháp của mỗi nước dù ra đời sớm hay muộn thì quyền của người tiêu dùng đều đã được xác lập, nhưng những quyền ấy vẫn bị xâm phạm, không chỉ gây tổn thất về kinh tế mà còn gây thiệt hại về sức khỏe, thậm chí tính mạng người tiêu dùng. Xuất phát từ tình hình chung trên thế giới, mỗi năm, Tổ chức Quốc tế người tiêu dùng đưa ra chủ đề phù hợp.

Hưởng ứng phát động của Tổ chức Quốc tế người tiêu dùng và để phù hợp với tình hình cụ thể ở Việt Nam, khi hệ thống pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được nhà nước ban hành, vấn đề đặt ra là tổ chức thực thi để đưa ra luật vào cuộc sống, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng theo luật định. Tuy nhiên, nhìn lại một năm thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Vinastas tổ chức thì vấn đề thực thi tuy đã cố gắng nhưng nhìn chung chưa đáp ứng tình hình. Vì vậy, đây không chỉ là công việc quan trọng mà còn là việc cần làm ngay. Xuất phát từ thực tế đó, Vinastas đưa ra chủ đề cho ngày 15/3 năm nay là: “Thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Theo Báo Công Thương

Tiêu đề: 
Thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Ảnh đại diện: