Bạn đang ở đây

Quy định xử phạt vi phạm hành chính

Ngày 10/01/2013 Chính phủ ban hành Nghị định Số: 08/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Nội dung chi tiết Nghị định Số: 08/2013/NĐ-CP. 
 
Xem tại File đính kèm

Nguồn tin: Phòng TT-XTTM

Tiêu đề: 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính
Ảnh đại diện: