Bạn đang ở đây

Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2012

Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2012 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(Chi tiết Nghị định tại File đính kèm)

Tiêu đề: 
Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2012
Ảnh đại diện: