Skip to main content

Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2012

Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2012

Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2012 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2012 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(Chi tiết Nghị định tại File đính kèm)