Skip to main content

Một doanh nghiệp Maroc có nhu cầu nhập khẩu Carbonate Calcium CACO3

Một doanh nghiệp Maroc có nhu cầu nhập khẩu Carbonate Calcium CACO3

Thông tin liên hệ:

Keminord SARL
Tel. 0522 24 66 10/0522 40 33 91/ 0522 24 44 51
Fax. 0522 24 97 09

Website:

Website : www.keminord.com

Nội dung:

Doanh nghiệp Việt Nam nào có khả năng cung cấp mặt hàng trên thì liên hệ với ông Mehdi BOURAQIA theo địa chỉ sau: