Bạn đang ở đây

Một công ty An-giê-ri cần mua hàng nông sản thực phẩm

Tên cơ hội: 
Một công ty An-giê-ri cần mua hàng nông sản thực phẩm
Thông tin liên hệ: 
GROUPE DICOPA Zone Industrielle - Oued Smar - Voie No19 Oued Smar, Alger, Algérie Bureau de liaison: L7, rue Abdelkader RAKOUBA, Hussein Dey, Alger, Algérie Tél: 021 232362- Fax:021 232350 Mr.REDA ; Mr. ADJERID SAID Mobile : +213 559037784
Nội dung: 
Một Công ty An-giê-ri cần mua hàng nông sản thực phẩm: Cà phê, chè xanh, hạt tiêu đã xay, đường kính, bột nghệ, dầu ăn. Doanh nghiệp nào có khả năng , đề nghị liên hệ :