Skip to main content

Thông tư số 30/2014/TT-BTC

Thông tư số 30/2014/TT-BTC

Ngày 7 tháng 3 năm 2014, bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu

Download tài liệu

Nội dung khác