Bạn đang ở đây

Làm thế nào để đạt được lợi ích từ ISO 9001:2000 đối với ngành dịch vụ?

Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa-ISO kết hợp với Trung tâm thương mại quốc tế-ITC vừa ban hành phương pháp thực hành giúp các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ, đặc biệt ở các nước đang phát triển, thực thi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000.
 
ISO 9001:2000: Cẩm nang cho các tổ chức hoạt động trong ngành dịch vụ giúp các nhà cung cấp dịch vụ đạt được các lợi ích từ việc thực thi ISO 9001:2000, ví dụ như việc gia tăng hiệu suất và hiệu quả.
 
Theo Tổ chức thương mại thế giới WTO, giá trị buôn bán quốc tế trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tăng 16% tương đương 210 nghìn tỷ USD trong năm 2004. Trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong lĩnh vực dịch vụ, bao gồm cả quá trình gia công ở nước ngoài (outsourcing và offshoring) mang lại nhiều cơ hội cho các quốc gia đặc biệt là các nước đang phát triển. Một cách mà các tổ chức thuộc các nước đang phát triển có thể tăng thị phần nhờ vào các cơ hội nói trên là đảm bảo năng lực cạnh tranh thông qua việc thực thi hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 9001:2000.
 
Cuốn cẩm nang do ISO/ITC ban hành nhằm vào các tổ chức kinh doanh dịch vụ với quy mô nhỏ, dưới 20 nhân viên, như kế toán, kiến trúc sư, kỹ sư, luật sư và tư vấn quản lý. Với phương pháp hoàn toàn thiết thực, cuốn sách đã tập trung vào vấn đề thảo luận, các quyết định cũng như các bước xây dựng chương trình nhằm áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng.
 
Với sự trợ giúp của các câu hỏi và bản liệt kê những mục cần kiểm tra, cuốn sách hướng dẫn các nhà quản lý trong ngành dịch vụ thông qua các bước sau: ra quyết định để áp dụng ISO 9001:2000; lập kế hoạch cho phương pháp tiếp cận; thiết kế hệ thống quản lý chất lượng và quản lý tài liệu. Cuốn sách cũng có những chương riêng về việc được chứng nhận và sau khi đạt được chứng nhận dành cho những tổ chức có mong muốn cao hơn, muốn có hệ thống quản lý chất lượng được đánh giá và chứng nhận bởi một cơ quan độc lập. Phần phụ lục còn đề cập thêm cả những thủ thuật khi làm việc với các chuyên gia tư vấn bên ngoài.
 
Giấy chứng nhận không phải là một yêu cầu bắt buộc đối với ISO 9001:2000. Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng một cách độc lập vì những lợi ích mà nó mang lại cho nội bộ tổ chức và cho khách hàng của các tổ chức này. Tuy nhiên, rất nhiều tổ chức quyết tâm lấy được chứng chỉ, và đến cuối năm 2005, gần 33% trong tổng số các chứng chỉ ISO 9001:2000 đã được cấp cho các tổ chức trong ngành dịch vụ.
 
(theo ISO online)
Tiếng Việt