Skip to main content

Kiểm tra về chất lượng vệ sinh thực phẩm nhập khẩu

Kiểm tra về chất lượng vệ sinh thực phẩm nhập khẩu

Ngày 29/3/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu".
 
Theo đó, chủ hàng phải đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm cơ quan kiểm tra trong thời gian ít nhất 5 ngày trước khi hàng về đến cảng (cửa khẩu).
 
Chủ hàng thường xuyên tập kết hàng ở một địa điểm xa trụ sở của cơ quan kiểm tra thì có thể đề nghị Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tạm thời chỉ định cơ quan kỹ thuật cùng đóng trên địa bàn với điểm tập kết hàng thực hiện việc kiểm tra, kiểm nghiệm thực tế lô hàng để kết luận và cấp thông báo kết quả kiểm tra trước khi đề nghị Bộ Y tế chỉ định chính thức bằng văn bản.

Download tài liệu