Skip to main content

Yên Bái: Thị trường xuất khẩu có nhiều khởi sắc

Yên Bái: Thị trường xuất khẩu có nhiều khởi sắc

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, dự ước tháng 5/2018 tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 10.941 ngàn USD, tăng 0,8% so tháng trước, tăng 28,4% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu của kinh tế tư nhân đạt 3.935 ngàn USD, giảm 6,2% so tháng trước, giảm 9,4% so cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7.005 ngàn USD, tăng 5,2% so tháng trước, tăng 68% so cùng kỳ năm trước.
 
Dự ước tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm của tỉnh Yên Bái đạt 49.336 ngàn USD, bằng 41% kế hoạch, tăng 19% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của khu vực kinh tế tư nhân đạt 19.526 ngàn USD (chiếm 39,5%), tăng 9,85% so cùng kỳ năm trước; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 29.810 ngàn USD (chiếm 60,4%), tăng 27,4% so cùng kỳ năm trước.

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm thì mặt hàng rau quả đạt 1.486 ngàn USD, gấp 2,4 lần so cùng kỳ năm trước; chè chế biến đạt 1.090 ngàn USD, tăng 81% so cùng kỳ năm trước; mặt hàng tinh bột sắn đạt 2.785 ngàn USD, tăng 56,9% so cùng kỳ năm trước; quặng và khoáng sản khác đạt 14.186 ngàn USD, tăng 0,05% so cùng kỳ năm trước; chất dẻo nguyên liệu đạt 7.000 ngàn USD, tăng 48,7% so cùng kỳ năm trước; gỗ đạt 474,3 ngàn USD, giảm 80,5% so cùng kỳ năm trước; các sản phẩm bằng gỗ đạt 666 ngàn USD, tăng 25,2% so cùng kỳ năm trước; giấy và các sản phẩm từ giấy đạt 3.516 ngàn USD, giảm 4,4% so cùng kỳ năm trước; xơ, sợi dệt các loại đạt 14 ngàn USD, hàng dệt may đạt 17.924 ngàn USD, tăng 68,1% so cùng kỳ năm trước; sản phẩm gốm sứ đạt 137 ngàn USD, giảm 65,1% so cùng kỳ năm trước; sản phẩm hàng hóa đá lọ hoa, đá lọ tro đạt 55 ngàn USD…

Như vậy, xuất khẩu 5 tháng đầu năm nay tăng cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu ở mặt hàng rau quả, chè, sắn và các sản phẩm từ sắn, quặng và khoáng sản khác, chất dẻo nguyên liệu, sản phẩm gỗ, hàng dệt may.
 
Qua phân tích về thị trường xuất khẩu cho thấy, từ đầu năm 2018 đến nay, thị trường xuất khẩu của tỉnh đã phát triển và mở rộng. Hàng hóa xuất khẩu đã có mặt tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, khoảng 65,8% hàng hóa xuất khẩu được xuất sang thị trường châu Á với nhóm hàng chính là khoáng sản, nông, lâm sản.
 
Các nhóm hàng này được xuất sang thị trường Ấn Độ chiếm tỷ trọng 24,6%, Đài Loan, chiếm 10,8%, tiếp đến là Hàn Quốc, Trung Quốc... Ngoài ra, là các thị trường như: Nga, Anh, Ý, Bangladesh, Hồng Kông; đặc biệt, thị trường Mỹ là thị trường xuất khẩu mới và có nhiều tiềm năng trở thành một trong những thị trường chính của tỉnh với nhóm hàng may mặc và đá xây dựng chiếm tỷ trọng 24,2%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tăng trưởng xuất khẩu hiện nay chủ yếu do tăng trưởng về quy mô, cơ cấu hàng xuất khẩu mặc dù có sự chuyển dịch nhưng vẫn còn chậm, tỷ trọng nguyên liệu thô, hàng chưa chế biến hoặc mới qua sơ chế, hàng gia công còn chiếm tỷ trọng lớn; sản lượng cung cấp của nhiều doanh nghiệp không cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà nhập khẩu lớn nên chủ yếu phải bán hàng qua trung gian; nhiều mặt hàng nông sản, rau quả có thế mạnh chưa xuất khẩu được; nhiều mặt hàng vẫn chỉ có một thị trường xuất khẩu.
 
Theo dự báo tình hình xuất khẩu trong thời gian tới thì hoạt động xuất khẩu sẽ có khởi sắc do nhóm hàng khai thác và chế biến khoáng sản hiện có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia xuất khẩu nhóm hàng đá CaCO3 bột, một số doanh nghiệp chính xuất khẩu mặt hàng này đã tìm kiếm được khách hàng mới, nhóm đá marble tiếp tục xuất khẩu. nhóm ngành công nghiệp nhẹ khác như may mặc cơ bản xuất khẩu ổn định; nhóm hạt nhựa phụ gia cũng giữ ổn định.

Hiện nay, đồng USD tăng giá cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, dự ước 6 tháng đầu năm 2018 kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh sẽ đạt 60.136  ngàn USD, bằng 50,11% kế hoạch, tăng 20,16% so cùng kỳ năm trước.
Nguồn: YBĐT