Bạn đang ở đây

Yên Bái: Sản xuất công nghiệp tháng 3 tăng 36%

Tháng 3 năm 2018, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 năm 2018 tăng 18,66% so với cùng kỳ năm trước; tăng 49,29% so với tháng 2 năm 2018 và tăng 8,88% so với tháng bình quân năm 2015. Trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 58,62%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 19,05%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 1,09%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 9,16% so với cùng kỳ năm trước;

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010, tháng 3 năm 2018 ước đạt  751,6 tỷ đồng, tăng 36% so với  tháng trước; 3 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2.025,9 tỷ đồng, tăng 6,14% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó công nghiệp khai khoáng đạt 151,7 tỷ đồng, tăng 8,24%; công nghiệp chế biến chế tạo đạt 1.613,8 tỷ đồng, tăng 4,35%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước đạt 245 tỷ đồng, tăng 18,68%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 15,3 tỷ đồng, tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước;

Các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chiếm tỷ trọng cao ảnh hưởng lớn đến chỉ số phát triển công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp vẫn giữ mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ 2017 như: Công ty CP Xi măng Yên Bình, Công ty CP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Công ty Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty liên doanh Cacbonat Canxi, Công ty cổ phần Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái ….

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp tháng 3 năm 2018 tăng 14% so với tháng bình quân năm 2015; tăng 68,68% so với tháng trước; tuy nhiên giảm giảm nhẹ 3,6% so với cùng kỳ năm 2017. Một số ngành có chỉ số tiêu thu tăng cao như: chế biến thực phẩm, sản xuất gỗ rừng trồng, sản phẩm may mặc; xi măng,

Để ổn định phát triển sản xuất công nghiệp, duy trì nhịp độ phát triển sản xuất phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao cho ngành công thương năm 2018 cần tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp nhất là vấn đề về vốn, tiêu thụ sản phẩm để doanh nghiệp ổn định và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: xi măng, quặng sắt, chế biến gỗ, chế biến chè, sản xuất giấy đế, giấy vàng mã, sản xuất đá lát các loại, đá bột CaCO3­…. Đẩy mạnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giữ vững các thị trường truyền thống; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình công nghiệp trọng điểm sớm hoàn thành đi vào sản xuất góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất công nghiệp./.

Nguồn: Phòng QLCN

Tin liên quan