Skip to main content

Yên Bái: Kim ngạch xuất khẩu 06 tháng đầu năm 2017 ước đạt 50% kế hoạch năm

Yên Bái: Kim ngạch xuất khẩu 06 tháng đầu năm 2017 ước đạt 50% kế hoạch năm

Mặc dù năm 2016 và đầu năm 2017 được nhận định là còn nhiều khó khăn của nền kinh tế trong nước và quốc tế. 

Nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất, thị trường đầu ra một số ngành hàng không ổn định, giá xuất khẩu một số mặt hàng có xu hướng giảm, chi phí vận tải, tiền công tăng. Tuy nhiên, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, cộng với sự quyết tâm, chủ động, sáng tạo của các doanh nghiệp nên hoạt động xuất nhập khẩu vẫn được duy trì và tăng trưởng, đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo số liệu công bố của Cục Thống kê, tháng 5/2017, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8,6 triệu USD, giảm 2,7% so với tháng 4/2017, tăng 36,7% so với thực hiện tháng 5/2016. Tính chung 05 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 41,3 triệu USD đạt 41,3% kế hoạch tỉnh giao (KH=100 triệu USD), tăng 42% so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể:

- Nhóm ngành hàng nông, lâm sản; nông lâm sản chế biến: luỹ kế 05 tháng ước đạt 11,8 triệu USD, chiếm tỷ trọng 28,5%, giảm 8% so với cùng kỳ.

- Nhóm ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản: luỹ kế 05 tháng ước đạt 13,1 triệu USD, chiếm tỷ trọng 31,8%, tăng 1,8% so với cùng kỳ.

- Nhóm công nghiệp nhẹ và công nghiệp chế biến khác: luỹ kế 05 tháng ước đạt 16,4 triệu USD, chiếm tỷ trọng 39,6%, tăng hơn 6,5 lần so với cùng kỳ.

Dự báo tình hình kinh tế, chính trị, diễn biến giá cả thị trường trong nước, quốc tế tháng 6 và quý III có một số biến động ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của tỉnh. Nhóm hàng nông, lâm sản; nông lâm sản chế biến dự ước không tăng trưởng nhiều so với tháng 5, vì tuy đã vào mùa vụ thu hoạch quế nhưng nhóm xuất khẩu tinh bột sắn vẫn trì trệ. Nhóm khai thác và chế biến khoáng sản: Số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu có sự tăng trưởng nhưng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ; các doanh nghiệp xuất khẩu chính nhóm đá hạt CaCO3 bột, hạt đã tìm kiếm được một số khách hàng mới; nhóm đá marble đã xuất khẩu tuy nhiên chưa quá nhiều. Nhóm hàng may mặc cơ bản đã xuất khẩu ổn định theo kế hoạch năm 2017; nhóm hạt nhựa phụ gia cũng được dự báo là giữ ổn định, không biến động nhiều. Trên cơ sở tình hình đó, dự báo xuất khẩu tháng 06 đạt 9 triệu USD, lũy kế 02 quý đầu năm ước đạt 50,2 triệu USD, bằng 50% kế hoạch tỉnh giao.

Để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu 06 tháng cuối năm, Sở Công Thương đã xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác XTTM định hướng xuất khẩu đối với mặt hàng đá CaCO3 hạt cỡ 30-40mm, đá block, đá xẻ, quặng sắt. Đối với nhóm nông, lâm sản, tiếp tục tăng cường công tác XTTM định hướng xuất khẩu sang thị trường các nước AEC, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tiếp tục theo dõi thông tin hội nhập, kịp thời phổ biến cho các doanh nghiệp về các hiệp định thương mại mới, về những thay đổi trong chính sách, để kịp thời nắm bắt, tận dụng những ưu đãi khi tham gia các hiệp định thương mại. Nâng cao khả năng phân tích rủi ro, dự báo thị trường, kịp thời cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và tham mưu các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Đặc biệt là tăng cường công tác nắm bắt tình hình, thuận lợi, khó khăn của các doanh nghiệp, phối hợp với Chi cục Hải quan Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết tình hình xuất nhập khẩu 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch xuất khẩu lãnh đạo tỉnh giao năm 2017 là 100 triệu USD.

Nguồn: Phòng QLTM