Bạn đang ở đây

Yên Bái: Khả quan thí điểm ủy nhiệm thu ngân sách qua bưu điện

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Yên Bái trao thưởng cho các đơn vị thực hiện ủy nhiệm thu.
Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc mở rộng thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn, ngày 04/8/2017, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã lựa chọn và chủ động tổ chức Hội nghị với Bưu điện tỉnh, Trung tâm Kinh doanh VNPT – Yên Bái để trao đổi thống nhất việc triển khai thực hiện thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 
 
Tính đến hết ngày 31/12/2017, bưu điện 4 huyện thực hiện thí điểm ủy nhiệm thu đã thu và nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế 4,8 tỷ đồng, bằng 98,1% số thuế do các chi cục thuế thực hiện thí điểm ủy nhiệm thu.
 
Cụ thể: huyện Lục Yên, số tiền thuế chuyển giao ủy nhiệm thu (số ủy nhiệm thu) là 1,554 tỷ đồng, đơn vị đã thu nộp ngân sách (số nộp) 1,546 tỷ đồng, bằng 99,5% kế hoạch. Tương tự: huyện Trấn Yên có số ủy nhiệm thu 1,120 tỷ đồng, số nộp 1,118 tỷ đồng, bằng 99,9% kế hoạch; huyện Văn Chấn số ủy nhiệm thu 919,9 triệu đồng, số nộp đạt 916,7 triệu đồng, bằng 99,7% kế hoạch; huyện Yên Bình số ủy nhiệm thu 1,271 tỷ đồng, số nộp đạt 1,188 tỷ đồng, bằng 93,5% kế hoạch.
 
Do mới triển khai thí điểm nên công tác ủy nhiệm thu còn có những khó khăn, tồn tại nhất định song việc triển khai ủy nhiệm thu đã mang lại kết quả khả quan, thể hiện rõ sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân, người lao động 2 ngành thuế và bưu điện.từ tỉnh đến huyện.

 

Tin liên quan