Bạn đang ở đây

Yên Bái: Giá trị Xuất nhập khẩu tháng 11 và 11 tháng năm 2012:

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 11/2012 ư­ớc đạt 4.219,7 ngàn USD, tăng  3,01% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 40.204,0 ngàn USD, bằng 100,51% kế hoạch, tăng 30,59% so với cùng kỳ. Đóng góp nhiều vào kim ngạch xuất khẩu là: nhóm sản phẩm khoáng sản ( đá Block, đá bột + hạt); chè, giấy vàng mã; nhóm hàng nông lâm sản. Các đơn vị có kim ngạch xuất khẩu lớn gồm: Công ty liên doanh cacbonnat YBB; Công ty CP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái; Công ty cổ phần Mông Sơn; Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam...

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 11/2012 ước đạt 581,7 ngàn USD, lũy kế ước đạt 10.573,9 ngàn USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2011. Sảm phẩm nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu hàng may mặc, máy móc, thiết bị, phụ tùng.

Tin liên quan