Bạn đang ở đây

Thống nhất cải cách về giám sát và rà soát chính sách thương mại

Một quyết định quan trọng từ quá trình thẩm định là điều chỉnh chu kỳ TPR, nhằm đảm bảo hiệu quả thực hiện trong bối cảnh gia tăng số lượng thành viên WTO. Theo chu kỳ rà soát hiện nay, các thành viên đều trải qua TPR theo mỗi phiên 2, 4 hoặc 6 năm - phụ thuộc vào quy mô của nền kinh tế sẽ được thay đổi thành 3, 5 hoặc 7 năm. Quy định mới sẽ được triển khai bắt đầu từ năm 2019.

TPRM bao gồm rà soát chính sách thương mại thường xuyên đối với các thành viên WTO và giám sát tình hình của môi trường thương mại quốc tế, được thiết lập năm 1989 trong khuôn khổ Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT). Thường trực trong WTO như một phần của các Hiệp định Vòng đàm phán Urugoay năm 1994 để cải thiện sự gia nhập của các thành viên đối với cam kết WTO cũng như góp phần vào hoạt động xuyên suốt của hệ thống thương mại.

Tổng Giám đốc WTO - Roberto Azevedo đánh giá cao các thành viên về kết quả thẩm định và thống nhất những cải thiện đối với TPRM. “Việc rà soát và giám sát các chính sách thương mại là cần thiết đối với sự vững mạnh của hệ thống thương mại toàn cầu, vì vậy, những thay đổi phải thực hiện sẽ giúp củng cố cơ chế rà soát chính sách thương mại”.

Bên cạnh quyết định sửa đổi chu kỳ TPR, các thành viên cũng đã thống nhất sửa đổi thời hạn cho tiến trình đặt câu hỏi và trả lời của các phiên, để các thành viên được rà soát có thể đưa ra câu trả lời sớm đối với các câu hỏi của các thành viên khác và có trước một tuần để chuẩn bị câu trả lời. Các thành viên cũng ghi nhận nỗ lực của Ban Thư ký WTO trong việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, nhằm quản lý tốt hơn tiến trình hỏi đáp. Ngoài ra, để nâng cao sự minh bạch của các chính sách thương mại, một thỏa thuận về thiết lập hoạt động thường xuyên cho các thành viên cung cấp báo cáo tóm tắt về những thay đổi đáng kể trong chính sách thương mại của họ tại các phiên họp giám sát. 

 

Tin liên quan