Bạn đang ở đây

Tăng cường công tác quản lý an toàn đập và môi trường hồ chứa bùn thải quặng đuôi từ các nhà máy tuyển quặng

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động vẫn còn nhiều doanh nghiệp thực hiện chưa tốt các quy định về công tác quản lý an toàn đập và môi trường hồ chứa bùn thải quặng đuôi từ các nhà máy tuyển quặng như: Chưa thực hiện hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng công trình được quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;  chưa kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn công trình đập của hồ chứa thải; chưa rà soát thiết kế, tính toán lại khả năng chịu tải đê, đập của hồ chứa thải theo thiết kế và khối lượng bùn thải đã có trong hồ; chưa xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án vận hành, bảo trì, bảo dưỡng công trình hồ chứa thải; chưa lập phương án phòng, chống tràn bùn do mưa lớn và sự cố tràn bùn có tính đến trường hợp vỡ đập; chưa thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, bùn thải về hồ và đường ống dẫn nước từ hồ chứa ra bên ngoài; chưa hoàn thành các công trình xử lý môi trường trình cấp có thẩm quyền để thẩm duyệt và cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định…

Nhằm tăng cường công tác quản lý về an toàn đập và môi trường hồ chứa bùn thải quặng đuôi từ các nhà máy tuyển quặng trên địa bàn cả nước, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) đã ban hành Văn bản số 152/ATMT-BVMT ngày 29/01/2018  về việc tăng cường quản lý an toàn đập hồ chứa bùn thải quặng đuôi theo Chỉ thị số 29/CT- BCT ngày 07/11/2014 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý an toàn đập và môi trường hồ chứa bùn thải quặng đuôi từ các nhà máy tuyển quặng. Căn cứ vào yêu cầu trên Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã ban hành Văn bản số 185/SCT-KTATMT ngày 02/002/2018 để triển khai thực hiện các yêu cầu trên đối với các doanh nghiệp có đập hồ chứa bùn thải quặng đuôi trên địa bàn tỉnh qua đó đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý an toàn đối với đập và môi trường hồ chứa bùn thải quặng đuôi từ các nhà máy tuyển quặng với một số nội dung như: Thực hiện hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng công trình được quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn công trình đập của hồ chứa thải; rà soát thiết kế, tính toán lại khả năng chịu tải đê, đập của hồ chứa thải theo thiết kế và khối lượng bùn thải đã có trong hồ; xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án vận hành, bảo trì, bảo dưỡng công trình hồ chứa thải; lập phương án phòng, chống tràn bùn do mưa lớn và sự cố tràn bùn có tính đến trường hợp vỡ đập; thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, bùn thải về hồ và đường ống dẫn nước từ hồ chứa ra bên ngoài; hoàn thành các công trình xử lý môi trường trình cấp có thẩm quyền để thẩm duyệt và cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định; Khắc phục ngay sự cố vỡ đập, hiện tượng sản lở, thấm...của đập hồ chứa thải; đối với việc nâng chiều cao thân đập nhằm tăng dung tích hồ chứa phải được thiết kế tính toán, thẩm định của các cơ quan chức năng theo quy định; tăng cường các biện pháp an ninh khu vực hồ chứa bùn thải, thực hiện tốt nhất các phương pháp bảo đảm an toàn cho môi trường.

Để công tác quản lý về an toàn đập và môi trường hồ chứa bùn thải quặng đuôi từ các nhà máy tuyển quặng trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực ngành Công thương ngày càng được thực hiện tốt hơn, trong Quý I và trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ tiếp tục chủ động hoặc phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý những doanh nghiệp cố tình không thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập và môi trường hồ chứa bùn thải quặng đuôi từ các nhà máy tuyển quặng nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững và đảm bảo an ninh trật tự xã hội của tỉnh./.

Nguồn: Phòng KTATMT

Tin liên quan