Skip to main content

Quy định viêc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014

Quy định viêc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số: 33/2013/TT-BCT về việc Quy định viêc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số: 33/2013/TT-BCT về việc Quy định viêc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014

Các tin khác:

Nội dung đang cập nhật!