Bạn đang ở đây

Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin: Bứt phá về chỉ số sẵn sàng

Luật BHXH năm 2014 quy định về “Hiện đại hóa quản lý BHXH” đặt ra yêu cầu đến năm 2020 phải hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước. Mục tiêu đặt ra đến hết năm 2018, cơ bản hoàn thành hiện đại hóa, ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ.

Để thực hiện mục tiêu này, thời gian qua, ngành bảo hiểm đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động. Cụ thể, theo báo cáo của Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam), từ năm 2012 đến nay đã có 19 hoạt động ứng dụng CNTT được hoàn thành. Bên cạnh đó, một số hoạt động như: Xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp thông tin thống nhất ngành BHXH; xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành hiện đang được triển khai nhanh nhất.

BHXH Việt Nam vừa “bứt phá ngoạn mục” về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT- Truyền thông Việt Nam (Viet Nam ICT Index) từ hạng 20 năm 2016 lên hạng 2 năm 2017 (tăng 18 bậc) trong khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ có dịch vụ công.

Kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm chỉ đạo và định hướng đúng đắn của lãnh đạo ngành trong việc nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ. Đây là tín hiệu đáng mừng, góp phần khích lệ, là động lực để BHXH Việt Nam ngày càng hoàn thiện và nỗ lực hơn trong công tác ứng dụng CNTT, truyền thông, cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu phục vụ doanh nghiệp, người lao động và nhân dân ngày một tốt hơn.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh yêu cầu Trung tâm CNTT tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và nhà thầu, tiếp tục hoàn thiện các phần mềm đã đưa vào sử dụng; cụ thể hóa các danh mục dự án CNTT sẽ triển khai trong năm 2018. Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ cần nghiên cứu toàn diện, kỹ lưỡng, “đặt hàng” cụ thể với đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ CNTT, nhằm xây dựng các phần mềm nhiệp vụ hoàn thiện và bám sát yêu cầu công việc.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT hoàn thiện Hệ thống thông tin giám định BHYT, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Quỹ Khám chữa bệnh BHYT, tạo thuận lợi cho cơ sở y tế và người có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh. Từ dữ liệu toàn quốc, BHXH Việt Nam kịp thời theo dõi, phân tích tình hình sử dụng Quỹ Khám chữa bệnh BHYT, gia tăng tần suất khám chữa bệnh, tăng chi bất thường ở các tỉnh, có các giải pháp xử lý kịp thời. 

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam NguyễnThị Minh:

Việc triển khai ứng dụng CNTT cần bám sát yêu cầu công việc của ngành, đảm bảo đúng quy định, tiến độ thời gian, hiệu quả của sản phẩm; tập trung cao độ giải quyết những tồn đọng; đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa các phần mềm hỗ trợ quản lý triển khai công việc của ngành vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

 

Tin liên quan