Bạn đang ở đây

NỚI LỎNG QUY ĐỊNH VỀ LẬP WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Nghị định này quy định, thương nhân, tổ chức, cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân sẽ được thiết lập website thương mại điện tử, mà không cần phải có website với tên miền hợp lệ; thương nhân, tổ chức cũng không cần phải có chức năng, nhiệm vụ phù hợp như quy định trước đây.

Trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại, Nghị định này quy định thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi có hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã hoạt động ít nhất 01 năm. Như vậy, các điều kiện khác quy định trước đây như: Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền; Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không thuộc đối tượng cấm kinh doanh… đã được bãi bỏ.

Trong lĩnh vực xăng dầu, bỏ yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu phải có đăng ký kinh doanh xăng dầu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, theo Nghị định này, mọi doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật đều có thể kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nếu đáp ứng các điều kiện khác liên quan, không còn bị yêu cầu về đăng ký kinh doanh ràng buộc.

Nghị định này được ban hành và có hiệu lực cùng ngày 15/01/2018.

Nguồn: Văn bản Luật VN

Tin liên quan