Bạn đang ở đây

Ngành Công Thương Yên Bái: Sơ kết công tác tháng 3, 3 tháng năm 2018 - Phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 năm 2018

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 năm 2017 tăng 49,29% so với tháng 2 năm 2018 và tăng 5,53% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 6,15%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,3%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 20,58%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và sử lý rác thải, nước thải tăng 2,61%.

Hoạt động khuyến công - tư vấn phát triển công nghiệp:

Khuyến công quốc gia: Đã được Bộ Công thương phê duyệt 05 đề án với tổng kinh phí là 1.520 triệu đồng, trong đó: 02 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, kinh phí 400 triệu đồng và 01 đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn chi phí thuê gian hàng tham gia hội chợ triển lãm, kinh phí 1.120 triệu đồng. Các đề án đang được chuẩn bị các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện. Phối hợp với các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn xây dựng đề án dự phòng năm 2018; Khuyến công địa phương: Hoàn thiện các hồ sơ đề án kế hoạch 2018, trình Sở Công Thương và  Sở Tài chính thẩm định; Công tác tư vấn phát triển công nghiệp: Tiếp tục thực hiện 08 công trình với tổng giá trị 237 triệu đồng (Chuyển tiếp năm 2017 là 05 công trình với giá trị 186 triệu đồng và ký hợp đồng mới năm 2018 là 03 công trình với giá trị 51 triệu đồng). Hoàn thiện 7/8 công trình, giá trị 219 triệu đồng; Tiết kiệm năng lượng: Hoàn thiện hồ sơ, đề án chi tiết kế hoạch năm 2018, trình Sở Công Thương và Sở Tài chính thẩm định.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia: Được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn 10 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn ngân sách Trung ương 5 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương 5 tỷ đồng. Đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2020 (đợt 3). Đang trình UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công -  Dự toán xây dựng dự án Cấp điện nông thôn tư lưới điện Quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2020 (đợt 3). Giải ngân 1,226 tỷ đồng, bằng 12,26% KH năm 2018.

Hoạt động kinh doanh thương mại:

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ tháng 3/2018 ước đạt 1.138,18 tỷ đồng, giảm 4,74% với tháng trước, lũy kế ước đạt 3.455,71 tỷ đồng, bằng 25,6% kế hoạch năm, tăng 13,01% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 135,37 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,92%; các khu vực kinh tế khác ước đạt 3.320,34 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 96,08%. 

Công tác xúc tiến thương mại: Hoàn thành xây dựng các đề án kế hoạch XTTM năm 2018 trình thẩm định; Phát hành 03/15 bản tin Công Thương, đặc biệt đã phát hành bản tin số tết Mậu Tuất 2018; Tổ chức được 03/15 hội chợ; Làm việc với doanh nghiệp thúc đẩy triển khai hoạt động xây dựng thương hiệu, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho một số sản phẩm nông sản chế biến.

Công tác quản lý thị trường: Đã chủ trì, phối hợp triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, góp phần kiềm chế lạm phát và bình ổn giá, ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng. Trong tháng 3 đã kiểm tra: 16 vụ, luỹ kế: 231 vụ; Số vụ xử lý: 15 vụ, luỹ kế:  229 vụ; Phạt hành chính: 208,4 triệu đồng, luỹ kế: 1.078,1 triệu đồng; Bán hàng tịch thu: 0 triệu đồng, luỹ kế: 1.564,971 triệu đồng; Trị giá hàng tiêu huỷ: 68,382 triệu đồng, luỹ kế: 462,779 triệu đồng; Tổng cộng giá trị thực hiện: 276,782 triệu đồng, luỹ kế: 3.105,85 triệu đồng.

Mục tiêu, kế hoạch tháng 4 năm 2018:

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 đạt 800 tỷ đồng;

- Tổng mức lưu chuyển HH bán lẻ đạt 1.200 tỷ đồng;

- Xuất khẩu phấn ðấu đạt 10 triệu USD trở lên;  

- Triển khai thực hiện các đề án khuyến công, Xúc tiến thương mại;

- Triển khai Dự án điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2020.

 Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch tháng 4 năm 2017, cần có quyết tâm phấn đấu ngay từ những ngày đầu tháng và thực hiện một số giải pháp sau:

- Tăng cường công tác phối hợp nắm bắt tình hình hình sản xuất kinh doanh, tranh thủ tình hình thị trường thuận lợi đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh bảo vệ môi trường; bảo đảm an toàn lao động; phòng chống cháy nổ. Kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh các chính sách và biện pháp tháo gỡ khó khăn, động viên các doanh nghiệp phát triển sản xuất.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại; hàng giả hàng kém chất lượng, tập trung kiểm tra trên các tuyến giao thông và địa bàn trọng điểm, kịp thời xử lý các vi phạm, ổn đinh thị trường bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, đôn đốc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các quy định về khai thác chế biến khoáng sản, thủy điện, kinh doanh xăng dầu khí hóa lỏng, vệ sinh an toàn thực phẩm, khuyến mãi...

- Tiếp tục triển khai công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hoá cho một số doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

- Chủ động triển khai các nhiệm vụ khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Nguồn: Phòng KHTH

Tin liên quan