Bạn đang ở đây

Lập đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp

Với chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình hóa đơn điện tử, tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018 này. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế, công khai trên Cổng thông tin điện tử Danh sách xếp hạng chi tiết của 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, chỉ đạo giám sát doanh thu thu phí thực tế của các dự án BOT; khắc phục ngay các bất cập trong quản lý vận hành, vị trí đặt trạm, hay mức thu phí. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, trong việc cấp phép đầu tư, trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở trường đại học.

Nội dung chỉ thị cũng yêu cầu UBND các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Cao Bằng, Hải Phòng, Đắk Lắk, Long An, Nam Định và Trà Vinh khẩn trương thành lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến, trên Cổng thông tin điện tử của địa phương; qua đó tiếp nhận và xử lý những vướng mắc và khó khăn của doanh nghiệp.

Theo VTV

Tin liên quan