Skip to main content

Khuyến công Yên Bái: Triển khai hiệu quả các đề án khuyến công quốc gia

Khuyến công Yên Bái: Triển khai hiệu quả các đề án khuyến công quốc gia

Do đặc thù của tỉnh miền núi nên việc phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt đối với khu vực công nghiệp nông thôn (CNNT). 

Vì vậy, chương trình khuyến công của Nhà nước được kỳ vọng là cơ sở, điều kiện để thúc đẩy CNNT của tỉnh phát triển. Trong đó, việc hỗ trợ các cơ sở CNNT đầu tư ứng dụng công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất có yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm của địa phương.

Trong những năm vừa qua, Bộ Công Thương thường xuyên quan tâm phê duyệt kinh phí hỗ trợ các địa phương trong cả nước triển khai các đề án khuyến công quốc gia (KCQG) trên địa bàn tỉnh, trong đó có tỉnh Yên Bái. Theo đó, năm 2016 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm khuyến công) được giao phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai 07 đề án KCQG. Trong đó: hỗ trợ triển khai 01 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất ván ép; hỗ trợ triển khai 06 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào chế biến chè, sản xuất ván ép, sản xuất củi ép từ mùn cưa và sản xuất nguyên đốt lò từ bã quế. Từ việc triển khai các đề án đã giúp các cơ sở CNNT ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến (như máy sấy, nồi hơi, máy ép, máy băm…) vào các khâu sản xuất, chế biến. Máy móc thiết bị tiên tiến được đầu tư ứng dụng vào sản xuất đã giúp các cơ sở nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm đã đảm bảo đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, đồng thời tạo việc làm ổn định cho lao động tại địa phương… Theo đánh giá chung, kinh phí khuyến công đã phát huy tốt vai trò vốn mồi, khuyến khích các cơ sở CNNT tập trung đầu tư phát triển sản xuất theo chiều sâu hướng đến những giá trị bền vững. Chương trình ngày càng thu hút sự quan tâm của các sơ sở CNNT, nhất là với cơ sở ở những vùng kinh tế còn khó khăn.

Bước sang năm 2017, đến thời điểm hiện tại (tháng 2/2017) Trung tâm khuyến công tiếp tục được Bộ Công Thương giao triển khai 03 đề án KCQG để hỗ trợ các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Trong đó, hỗ trợ 01 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến chè xanh shan tuyết, 02 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị chế biến tinh dầu quế và chế biến chè đen. Dự kiến sau khi các đề án được triển khai hoàn thành sẽ xây dựng được một điển hình trong sản xuất chế biền chè xanh shan tuyết, cũng như giúp các cơ sở nâng cao được năng suất trong chế biến chè đen, chế biến tinh dầu quế,… Đến thời điểm này, các đề án vẫn đang triển khai theo tiến độ đề ra.

Trong quá trình triển khai chương trình khuyến công, Trung tâm khuyến công đã xác định một trong những nhiệm vụ tập trung của hoạt động khuyến công là thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở CNNT phát triển, trong đó đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào quá trình sản xuất được coi là một trong những nhân tố quyết định đến sự thành công nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho sản phẩm. Là đơn vị trực tiếp thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh, thời gian qua Trung tâm khuyến công đã phối hợp tốt với các sở, ngành chức năng; phòng Kinh tế và Hạ tầng/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khuyến công đảm bảo tiến độ, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định: Do ảnh hưởng nền kinh tế nên DN, cơ sở CNNT còn chưa mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị tiên tiến để sản xuất; Nhiều cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn các xã vùng sâu vùng xa, đi lại hạn chế, việc cập nhật thông tin chưa kịp thời đầy đủ nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện; Mạng lưới khuyến công viên  cấp huyện chưa có, cán bộ phụ trách lĩnh vực Công Thương tại các huyện, thị xã, thành phố phải kiêm nhiệm thêm nhiều việc nên chưa tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến hoạt động khuyến công đến các cơ sở CNNT, đồng thời cũng thường xuyên biến động về nhân sự dẫn đến chất lượng triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn chưa cao.

Để hoạt động sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh giai đoạn tới tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu và có tính bền vững, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN. Trung tâm khuyến công xác định trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020; Chú trọng công tác khảo sát để xây dựng kế hoạch một cách sát thực, có tính khả thi cao, tập trung triển khai thực hiện những nội dung có thế mạnh của tỉnh. Bên cạnh đó cần thường xuyên đôn đốc, nắm bắt tình hình để cùng giải quyết các khó khăn vướng mắc để các cơ sở thụ hưởng triển khai đề án đúng tiến độ và nội dung yêu cầu; Thường xuyên tập huấn, nâng cao năng lực triển khai các hoạt động khuyến công, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư kịp thời nắm bắt thông tin, chủ trương chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp – TTCN của Đảng, Nhà nước từ đó mạnh dạn đầu tư vốn phát triển sản xuất kinh doanh./.

Nguồn: TTKC&TVPTCN