Bạn đang ở đây

KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ HĐ MẪU VỚI DỊCH VỤ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN CÁ NHÂN

Bên cạnh việc loại bỏ một số dịch vụ ngân hàng ra khỏi danh mục dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành; bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định; thường xuyên tổ chức đối thoại chính sách với doanh nghiệp, kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.

Các cơ quan hành chính Nhà nước có trách nhiệm triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; cắt giảm các cuộc họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo không cần thiết. Đồng thời, tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và giảm chi phí cho doanh nghiệp; xem xét, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chấn chỉnh hành vi nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ…

Nguồn: Văn bản Luật VN

 

 

Tin liên quan