Bạn đang ở đây

Khép lại một nhiệm kỳ nhiều thành công - nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ mới

 
Nhiệm kỳ 2013 - 2018, nhiều chương trình phúc lợi đã được Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp thực hiện mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động. (Trong ảnh: Công ty TNHH Hòa Bình bảo dưỡng xe máy miễn phí cho người lao động).
Phóng viên chuyên trang "Lao động và công đoàn" đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vương Văn Bằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh về những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ trong giai đoạn tới.
P.V: Những kết quả nổi bật mà các cấp công đoàn trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là gì, thưa đồng chí?
Đồng chí Vương Văn Bằng: Nhiệm kỳ qua, LĐLĐ tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự quan tâm, tạo điều kiện của HĐND, UBND, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc của LĐLĐ tỉnh cũng như sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đoàn viên công đoàn công tác công đoàn đã đạt được những kết quả nổi bật: 
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2013 - 2018, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng đề án nhằm rà soát cơ cấu, tổ chức, bộ máy và hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở (CĐCS), cấp trên trực tiếp cơ sở. Đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua và triển khai thực hiện, trong đó đã sắp xếp lại một số CĐCS có mô hình công đoàn bộ phận, công đoàn thành viên được kiện toàn thành CĐCS độc lập trực thuộc LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; giải thể 4 công đoàn ngành có số lượng đoàn viên ít, hoạt động kém hiệu quả; giải thể 9 công đoàn giáo dục cấp huyện do trùng chéo về cơ cấu tổ chức. Hiện nay, hệ thống công đoàn sau khi thực hiện đề án đã đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả.
Đồng thời, LĐLĐ tỉnh còn chú trọng tới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; năm 2014, LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06 về thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng và hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; năm 2015, ban hành Quyết định 158 về quy định cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia sinh hoạt và hoạt động tại các loại hình CĐCS... Để nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, năm 2015, BCH LĐLĐ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-LĐLĐ, trong đó, trọng tâm và xuyên suốt là Phong trào CĐCS "3 có, 3 không".
 
Qua đó, chất lượng hoạt động CĐCS từng bước được nâng lên, hoạt động của nhiều đơn vị có hiệu quả hơn, tỷ lệ CĐCS đạt vững mạnh hàng năm đều tăng... Giai đoạn 2013-2018, các cấp công đoàn đã kết nạp mới 8.590 đoàn viên, đạt 153,4% so với Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII đề ra, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên trên 41.000; thành lập mới 101 CĐCS.
Để làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên và NLĐ, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với 12 cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhằm tăng cường công tác phối hợp triển khai các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho CNVCLĐ; ký thỏa thuận hợp tác "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ” với 8 doanh nghiệp. Hàng năm LĐLĐ tỉnh tổ chức "Tháng công nhân" và "Tết sum vầy" với nhiều hoạt động thiết thực vì đời sống, việc làm của NLĐ, với trên 8.500 suất quà được trao cho đoàn viên, NLĐ, tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 72 "Mái ấm công đoàn”, với số tiền 2 tỷ đồng. Đây là nhiệm kỳ hỗ trợ làm "Mái ấm công đoàn" nhiều nhất trong 18 nhiệm kỳ qua.
Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh còn tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống: 5 năm qua 401 lượt nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ Quỹ "Tấm lòng vàng", với số tiền luân chuyển trên 4 tỷ đồng và 198 dự án đang hoạt động với số tiền cho vay trên 1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm để phát triển kinh tế gia đình, giúp đoàn viên có thêm thu nhập. 
 
LĐLĐ tỉnh cũng đã đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và NLĐ nhằm tăng thêm động lực thúc đẩy NLĐ hăng say trong hoạt động sản xuất, kinh doanh như Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; Phong trào "Xanh - sạch - đẹp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", đã hoàn thành 32 công trình, phần việc có giá trị cao chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương và của tổ chức công đoàn, với tổng trị giá 58 tỷ đồng. Năm 2017, Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13 về nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và công tác khen thưởng của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017 - 2022.
Ghi nhận những đóng góp của tổ chức Công đoàn Yên Bái, Nhà nước đã tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó, có 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 2 Huân chương Lao động hạng Nhì; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chính phủ, của UBND tỉnh; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
P.VĐồng chí có thể cho biết những bài học về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ để có được những kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua?
Đồng chí Vương Văn Bằng: Trong nhiệm kỳ 2013-2018, từ thực tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Yên Bái rút ra những bài học sau:
Hoạt động công đoàn phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và công đoàn cấp trên, đồng thời phối hợp tốt với chính quyền cùng cấp để phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc tổ chức phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh từng bước nâng cao chất lượng phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn...
Luôn chủ động, tích cực nâng cao vai trò, chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ lấy lợi ích đoàn viên làm mục tiêu hoạt động; quan tâm tới việc làm, thu nhập, đời sống; làm cho đoàn viên, CNVCLĐ nhận rõ các lợi ích do tổ chức công đoàn mang lại để tạo sức hút, tập hợp lực lượng lớn mạnh.
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn; lấy cơ sở làm địa bàn hoạt  động, lấy đoàn viên và NLĐ là đối tượng tuyên truyền, vận động; luôn có sự đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện, các hoạt động không dập khuôn, máy móc. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu phát triển.
Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình để có những điều chỉnh cho phù hợp trong công tác chỉ đạo điều hành; chỉ đạo phải quyết liệt, kiên trì, sáng tạo; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính để tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; xác định những nhiệm vụ cơ bản, đồng thời tập trung các nguồn lực để thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trước mắt, mục tiêu đề ra hàng năm; tập trung giải quyết hiệu quả những hạn chế, yếu kém. 
P.VThời gian tới, LĐLĐ tỉnh có những nhiệm vụ, giải pháp gì để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, thưa đồng chí?
Đồng chí Vương Văn Bằng: Trong giai đoạn tới đây, thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Yên Bái về phát triển kinh tế, cùng với hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc cách mạng 4.0 và các hiệp định thương mại thế hệ mới, đặc biệt Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ có tác động mạnh mẽ đến hoạt động công đoàn.
 
Trước tình hình đó, LĐLĐ tỉnh Yên Bái sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá, đó là: Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, chăm lo đến đời sống của đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Để thực hiện được 3 nhiệm vụ có tính đột phá trên, LĐLĐ tỉnh sẽ tập trung vào 3 nhóm giải pháp sau: Thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của NLĐ ngay từ cơ sở; tổ chức thực hiện tốt các chương trình phúc lợi, các hoạt động thiết thực trong "Tháng công nhân" và "Tết sum vầy".
 
Tập trung vào nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, với nhiều điều khoản có lợi hơn so với luật cho NLĐ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho NLĐ; Thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, xây dựng và phát huy có hiệu quả nguồn quỹ "Tấm lòng vàng" để ngày càng có nhiều đoàn viên được hỗ trợ làm nhà "Mái ấm công đoàn" và thăm hỏi, động viên kịp thời lúc ốm đau, hoạn nạn.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08/NQ-LĐLĐ ngày 31/7/2015 của LĐLĐ tỉnh về "Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS" và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào CĐCS "3 có, 3 không". Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
Thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo chủ trương của Tỉnh ủy; Tăng cường đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn; tiếp tục thực hiện theo Quyết định 158/QĐ/LĐLĐ về quy định cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia sinh hoạt và hoạt động tại các loại hình CĐCS, với mục đích "Lắng nghe cơ sở, giúp cơ sở và học cơ sở”, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.
Với phương châm "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", công đoàn tỉnh Yên Bái phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn tỉnh Yên Bái ngày càng lớn mạnh, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, thể hiện rõ vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa và phát triển bền vững, phát huy được vai trò quan trọng của đội ngũ CNVCLĐ trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

 

Tin liên quan