Bạn đang ở đây

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 23 (mở rộng)

 
 
Năm 2017, mặc dù phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành của tỉnh và sự cố gắng nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ thành phố chủ động dự báo tình hình, bám sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. 
 
Kinh tế của thành phố tiếp tục duy trì phát triển, các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế năm 2017 đều có bước tăng trưởng so hơn với cùng kỳ năm 2016 và đạt kế hoạch năm đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 3.000 tỷ đồng, phần thành phố quản lý đạt 1.991 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành xây dựng trên địa bàn đạt 1.500 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 7.313,8 tỷ đồng; giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn đạt 28 triệu USD, phần thành phố quản lý đạt 14 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 3.500 tỷ đồng; giải quyết việc làm và ổn định việc làm cho 3.225 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn  3,33%. 
 
Nhiều tiềm năng, lợi thế của thành phố được khai thác và phát huy với nhiều công trình, dự án nâng cấp đô thị thành phố bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Đặc biệt, nhiều công trình trọng điểm của tỉnh, thành phố đang được triển khai xây dựng và dần hoàn thiện như cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán, khu Trung tâm thương mại, dịch vụ và khách sạn, nhà hàng, tổ chức sự kiện của Tập đoàn Hoa Sen..., góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố ngày càng khang trang, hiện đại. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng – an ninh được giữ vững và ổn định. 
 
Về những tồn tại, hạn chế của Đảng bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Bí thư Thành ủy Ngô Hạnh Phúc đã thẳng thắn, nghiêm túc chỉ rõ những lĩnh vực, nhiệm vụ cần thiết phải tăng cường các giải pháp mạnh, kiên quyết, đồng bộ, cụ thể. 
 
Trên cơ sở tư tưởng, định hướng phát triển toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực, Đảng bộ thành phố thống nhất năm 2018, tiếp tục thực hiện theo tinh thần chủ đề năm 2017 là "Tăng cường quản lý đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật”; phấn đấu hoàn thành 25 chỉ tiêu cơ bản năm 2018. 
 
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tổ chức quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 109 của Ban Bí thư và Kế hoạch 72 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... 
 

 

Tin liên quan