Bạn đang ở đây

Giới thiệu Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về kinh doanh rượu

Một số nội dung cơ bản của Nghị định số105/2017/NĐ-CP có sự thay đổi so với Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ( Chi tiết tại File đính kèm)

 

Tin liên quan