Skip to main content

Cung cấp điện an toàn, ổn định

Cung cấp điện an toàn, ổn định

Bảo đảm sản xuất, cung cấp điện đạt chất lượng, an toàn và ổn định là mục tiêu quan trọng nhất của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình. Mục tiêu này được công ty hiện thực hóa bằng nhiều hoạt động như: Đầu tư cơ sở hạ tầng, cải tạo thiết bị, chăm lo đời sống cho người lao động… để nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Ổn định sản xuất

Tiền thân là Nhà máy Điện Ninh Bình (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN), Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ XX. Thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho địa phương đang trên đà phát triển mạnh như Ninh Bình, trải qua 43 năm vận hành, sản xuất an toàn liên tục, dù còn nhiều khó khăn nhưng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình luôn nỗ lực góp phần bảo đảm đáp ứng huy động của hệ thống và nhu cầu sử dụng điện của nền kinh tế với sản lượng và chất lượng cao nhất.

Trong thời gian qua, mặc dù nhà máy tham gia phát điện theo hình thức dịch vụ phụ trợ với phương thức chủ yếu là 1 - 2 tổ lò máy, các tổ lò máy còn lại dự phòng sẵn sàng khi được huy động; việc huy động của hệ thống điện với nhà máy không ổn định nhưng công ty vẫn sản xuất lượng điện đáng kể cung cấp cho hệ thống điện. Năm 2016, sản lượng điện phát của công ty đạt 312,222 triệu kWh, bằng 125% so với kế hoạch (250 triệu kWh); tổng doanh thu đạt 671,241 tỷ đồng, bằng 114% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 26.455,04 triệu đồng. Công ty cũng hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với địa phương.

Để đạt được kết quả đó, công ty luôn duy trì phương thức vận hành cao nhất theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia. Công tác sửa chữa các thiết bị chính được tập trung ngay từ đầu năm, bảo đảm kế hoạch đề ra. Các phong trào thi đua “ca, kíp vận hành an toàn, kinh tế” được đẩy mạnh, góp phần không nhỏ vào việc hạ các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tăng hiệu suất của các tổ lò, máy.

Nâng cao đời sống người lao động

Nhận thức rõ nhân lực chính là yếu tố quan trọng nhất giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, công tác đào tạo bồi huấn và chăm lo cho người lao động đã và đang được Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đặc biệt quan tâm. Những năm vừa qua, công ty đã thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, giải quyết kịp thời, đúng quy định việc nâng lương, nâng bậc theo định kỳ và trước thời hạn.

Công ty cũng đặc biệt chăm lo đời sống và sức khỏe cho người lao động, nhất là các đối tượng làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề cho người lao động… Công đoàn công ty đã phối hợp, quan tâm đầy đủ các chế độ chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động; tổ chức thăm quan du lịch, học tập. Ngày 19/5/2017, công ty đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2017 để triển khai các nội dung sản xuất, kinh doanh và lắng nghe những ý kiến của người lao động. Nhờ đó, người lao động trong công ty luôn nỗ lực, gắn bó với công việc, đoàn kết cho mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đây cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của công ty trong thời gian qua.

Đáp ứng kịp thời nhu cầu của hệ thống điện

Thách thức dành cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình không hề nhỏ khi mùa hè năm 2017 được dự báo là nắng nóng khắc nghiệt hơn nhiều năm qua. Đúng như dự báo, đợt nắng nóng kỷ lục cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua đã khiến phụ tải điện tăng cao, điện áp khu vực giảm thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Tuy vậy, do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước nên khi được huy động, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã kịp thời phát 100% công suất thiết kế và nâng cao điện áp cho khu vực. Suốt những ngày nhiệt độ đạt mức kỷ lục cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua, công ty luôn vận hành an toàn, ổn định góp phần ổn định sản xuất cho doanh nghiệp và đời sống người dân trên địa bàn.

Đồng chí Trịnh Văn Đoàn - Tổng giám đốc công ty chủ trì Hội nghị Đại biểu người lao động

Để có được kết quả đó, công ty đã kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn, từng thời kỳ của kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017. Các thiết bị trong dây chuyền sản xuất được chú trọng đầu tư cải tạo, nâng cấp phục hồi, hiệu suất của thiết bị được nâng lên, phát huy hiệu quả vận hành, đáp ứng mục tiêu giảm chi phí sản xuất điện và bảo vệ môi trường.

Nhằm tiếp tục bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cao nhất của nền kinh tế trong mùa nắng nóng 2017 nói riêng và thời gian tới nói chung, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, củng cố thiết bị dự phòng, sẵn sàng vận hành tin cậy khi được huy động. Xử lý nhanh, khắc phục các sự cố hư hỏng thiết bị khi đưa vào vận hành, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, góp phần quan trọng cho mục tiêu của toàn ngành.

Công ty cũng sẽ tiếp tục triển khai chương trình đại tu, phục hồi nâng cấp các turbine còn lại theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và chương trình cải tạo nâng cấp các thiết bị. Mục tiêu của hoạt động này là nhằm bảo đảm sản xuất điện an toàn hiệu quả và lâu dài.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đặt ra mục tiêu phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ: Tiếp tục giữ vững ổn định sản xuất, làm tốt công tác môi trường; không ngừng nâng cao năng suất lao động, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của đảng bộ và đại hội đồng cổ đông. Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của công ty; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho người lao động.