Skip to main content

Cục Xúc tiến thương mại triển khai nhiệm vụ năm 2009

Cục Xúc tiến thương mại triển khai nhiệm vụ năm 2009

 

Đổi mới tư duy, đổi mới hành động,  nâng cao chất lượng, hiệu quả.
Ngày 21/1/2009 tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2009. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện các Hiệp hội ngành hàng đối tác, đại diện các Cục, Vụ, Viện, Ban thuộc Cơ quan Bộ Công Thương…
Năm 2008 hoạt động xuất khẩu nói riêng và thương mại nói chung của nước ta gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Cục Xúc tiến thương mại do nắm vững chỉ đạo của Bộ coi việc đẩy mạnh xuất khẩu là trọng tâm, tập trung mọi nỗ lực góp phần hạn chế những khó khăn, phục vụ việc tìm kiếm và mở rộng các thị trường, thúc đẩy xuất khẩu. Thành tích đó được hội tụ bởi các hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực.
Trong năm qua, Cục XTTM đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước các hoạt động xúc tiến thương mại trên phạm vi cả nước. Đối với hoạt động hội chợ triển lãm ở nước ngoài, Cục Xúc tiến thương mại đã xác nhận đăng ký cho 43 hội chợ triển lãm thương mại do thương nhân đăng ký tổ chức. Đồng thời Cục đã phối với các Sở Công Thương các địa phương, hướng dẫn, trao đổi và hỗ trợ trong việc thực hiện các việc tương tự. Đối với khuyến mại, Cục Xúc tiến thương mại đã xác nhận đăng ký 318 chương trình khuyến mại với tổng giá trị giải thưởng đăng ký trên 431 tỷ đồng. Qua đó thu hồi hơn 21 tỷ đồng tương đương 50% giá trị của các giải thưởng không có người trúng thưởng nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời đã giám sát điển hình 114 chương trình khuyến mại qua đó phát hiện và xử lý 08 trường hợp vi phạm. Mặt khác đã chỉ đạo và trực tiếp phối hợp với các Sở Công Thương hướng dẫn phổ biến, thực hiện các việc tương ứng.
Nhận thức rõ vai trò đầu tầu trong hệ thống Xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại đã chủ động quan hệ với các tổ chức xúc tiến thương mại địa phương, nhất là sau khi các cơ quan Xúc tiến thương mại các địa phương hợp nhất hai sở Công nghiệp và Thương mại. Trên cơ sở đó, Cục luôn chủ động tham gia hoặc cử cán bộ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại các địa phương.
Là đầu mối tổ chức và điều hành Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Cục Xúc tiến thương mại đã triển khai tốt việc hướng dẫn, giám sát, tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia trong năm 2008 và triển khai các công việc chuẩn bị cho chương trình xúc tiến thương mại quốc gia trong năm 2009; Nghiên cứu đề xuất sửa đổi Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.
Đối với nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp, Cục Xúc tiến thương mại đã triển khai nhiều hoạt động có kết quả đáng kể.
Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực triển khai Chương trình Thương hiệu quốc gia, trong năm 2008, Cục Xúc tiến thương mại đã tích cực triển khai có hiệu quả các hoạt động thuộc, nổi bật là Tổ chức Lễ Công bố Ngày Thương hiệu Việt Nam và các thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia vào ngày 17/4/2008 tại Hà Nội.
Công tác thông tin truyền thông luôn được chú trọng bằng các tác nghiệp trong nhiều cơ hội, với nhiều loại hình ấn phẩm, bằng nhiều phương tiện, cho nhiều đối tượng.
Hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh để hỗ trợ năng lực của xúc tiến thương mại, nổi bật là tổ chức và chủ trì thành công Diễn đàn Xúc tiến thương mại châu Á lần thứ 21 lần đầu tiên tại Việt Nam từ 3-4/4/2008, với sự tham dự của lãnh đạo 18/21 tổ chức Xúc tiến thương mại trong khu vực. 
Các hoạt động tổ chức Hội chợ triển lãm, Hội nghị, Hội thảo, đào tạo và tập huấn vẫn được đẩy mạnh, với cách làm mới, mang lại hiệu quả nhiều mặt. Hoạt động của Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại nước ngoài được duy trì.
Hội nghị đã thảo luận và nhất trí về Phương hướng hoạt động của năm 2009 là bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, định hướng xuất khẩu trong từng giai đoạn; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xúc tiến thương mại; Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; Nghiên cứu, dự báo, nắm bắt kịp thời tình hình; Cùng các hoạt động khác hướng tới mục đích chung là nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác xúc tiến thương mại.
Phương hướng đó nhằm vào ba định hướng: Hướng vào các doanh nghiệp hàng đầu; thị trường trong điểm; nhóm, ngành hàng chủ lực.
Việc thực hiện phương hướng chung và ba định hướng nói trên, được thể hiện bằng 11 Chương trình gồm:
1. Chương trình tăng cường quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại đối với Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, khuyến mại... 
2. Chương trình thông tin thương mại và nghiên cứu thị trường với mục tiêu nâng cao chất lượng thông tin và đánh giá được hiệu quả. 
3. Chương trình tuyên truyền xuất khẩu, - Tăng cường tuyên truyền về các doanh nghiệp, các ngành hàng xuất khẩu chủ lực và các mặt hàng có tiềm năng của Việt Nam tới các nhà nhập khẩu nước ngoài, phổ biến kịp thời chính sách của Nhà nước
 4. Chương trình thương hiệu quốc gia tổ chức các hoạt động nhằm hướng các doanh nghiệp theo đuổi các giá trị: “Chất lượng, Đổi mới sáng tạo và Năng lực lãnh đạo”. 
5. Chương trình hội chợ triển lãm, kết nối giao thương tăng cường tiếp cận của doanh nghiệp tới các các nhà nhập khẩu nước ngoài, phát triển các hội chợ trong nước có quy mô vùng… 
6. Chương trình đào tạo, tập huấn, hội thảo, nâng cao năng lực, kỹ năng xúc tiến thương mại cho cán bộ các cơ quan xúc tiến thương mại địa phương, các hiệp hội ngành hàng… 
7. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế trong việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua các hình thức phù hợp với thực tế thị trường và nhu cầu của doanh nghiệp. 
8. Chương trình Xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp giới thiệu những tiềm năng đầu tư của Việt Nam, cung cấp các thông tin có tính hệ thống về đầu tư…
9. Chương trình liên kết các cơ quan xúc tiến thương mại địa phương, xây dựng một mạng lưới xúc tiến thương mại hiệu quả, 
10. Chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xúc tiến thương mại. 
11. Chương trình tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ tận dụng nguồn lực hỗ trợ xúc tiến thương mại từ các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế.
Để thực hiện 11 Chương trình trên có 7 giải pháp:
 1. Đẩy mạnh và coi trọng công tác hoạch định - xây dựng kế hoạch cho các hoạt động xúc tiến thương mại. 
2. Tổng hợp hoá chương trình xúc tiến thương mại trong hệ thống các tổ chức xúc tiến thương mại 3. Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng xúc tiến thương mại. 
4. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xúc tiến thương mại. 
5. Tăng cường liên kết, phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống xúc tiến thương mại 
6. Tiếp tục phát triển ứng dụng công nghệ thông tin 
7. Tiếp tục sửa đổi và hoàn thiện cơ chế xâydựng, thực hiện, đánh giá hiệu quả của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên biểu dương và đánh gía cao hoạt động của Cục Xúc tiến thương mại trong năm qua đã đóng góp vào thành công chung của ngành Công Thương, đặc biệt là về đẩy mạnh xuất khẩu.
Đối với năm 2009, Thứ trưởng tán thành Phương hướng chung, 11 Chương trình, 7 giải pháp mà Cục đã đề ra, và nhấn mạnh: Một mặt cần nhanh chóng khắc phục những tồn tại, đồng thời phát huy các kinh nghiệm, đổi mới tưu duy, đổi mới hành động, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong từng công việc nhằm đưa công tác xúc tiến thương mại lên tầm vóc mới phục vụ tốt cho việc giữ vững nhịp độ phát triển thương mại nói chung, xuất khẩu nói riêng trong bối cảnh năm 2009 phải đối mặt với nhiều thách thức phức tạp, khó lường. Theo 11 Chương trình đã đề ra, từng thời gian, từng lĩnh vực, Cục phải chọn ra những việc trọng tâm để tập trung mọi nỗ lực thực hiện mang hiệu quả thiết thực. Đối với Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia, đã qua 3 năm thực hiện theo Quyết định 279/2005/QĐ-TTg của Chính phủ, cần tổng kết, đánh giá kết quả tác động của nó đối với việc đẩy mạnh hoạt động thương mại nói chung và xuất khẩu nói riêng, có như vậy mới tham mưu cho Bộ đề xuất những kiến nghị có tính thuyết phục cao với Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định này. Đối với Chương trình Thương hiệu quốc gia cần đẩy mạnh triển khai để đạt được tiến độ của Chương trình này vào năm 2010.
Thứ trưởng cũng yêu cầu các Vụ, Cục, Ban thuộc cơ quan Bộ nhất là các Vụ Thị trường nước ngoài phải phối hợp chặt chẽ với Cục Xúc tiến thương mại trong quá trình triển khai các hoạt động.
Lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Thử trưởng Nguyễn Thành Biên, Cục trưởng Đỗ Thắng Hải thay mặt toàn thể cán bộ công chức, người lao động của Cục hứa đoàn kết với quyết tâm cao triển khai các công việc ngay từ tháng đầu quý đầu để cả năm 2009 đạt thành tích cao hơn nữa.
Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên đã trao tặng cờ thi đua, danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen của Bộ cho nhiều đơn vị và cá nhân thuộc Cục Xúc tiến thương mại ./.
(DNL)