Bạn đang ở đây

Công đoàn tích cực tham gia quản lý Nhà nước, kinh tế - xã hội

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ được các cấp công đoàn Yên Bái thực hiện khá tốt. Tham gia xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) được các cấp công đoàn trong tỉnh đặc biệt quan tâm.
 
Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xây dựng quy trình, các văn bản giám sát về thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và tham gia giám sát quy chế dân chủ tại các đơn vị. Định kỳ báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân gửi về MTTQ tỉnh theo quy định. Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 
Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái thực hiện chương trình phối hợp về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020, LĐLĐ tỉnh đã tham gia đoàn kiểm tra liên ngành với Cục An toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra 20 doanh nghiệp có bếp ăn tập thể. Hiệp thương thống nhất nội dung các chuyên đề giám sát năm 2016, 2017 và phân công giúp hộ gia đình thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2017-2020…
Một trong những hoạt động nổi bật của các cấp công đoàn Yên Bái là tham gia ý kiến với cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Tham gia với tư cách là thành viên các ủy ban, hội đồng do các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp thành lập để giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động triển khai thực hiện các chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ.
 
Tham gia các hội đồng xét nâng lương, khen thưởng, làm việc với một số đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), tham gia điều tra tai nạn lao động. Riêng năm 2017, tham gia giải quyết kịp thời về chế độ chính sách cho NLĐ về việc làm, BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương và các chính sách liên quan đến đội ngũ giáo viên, NLĐ khi thực hiện chủ trương của tỉnh sáp nhập các trường học, điểm trường, đồng thời có kiến nghị với chính quyền giải quyết chế độ phụ cấp, chế độ dạy thêm giờ, thêm buổi cho giáo viên vùng sâu, vùng xa và giáo viên mầm non... tạo tâm lý ổn định yên tâm công tác cho đội ngũ giáo viên, NLĐ; phối hợp với BHXH đôn đốc một số đơn vị, doanh nghiệp nộp tiền BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ nợ từ 2 tháng trở lên...
Khẳng định vai trò của mình, trong thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng như: BHXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, các chế độ chính sách cho NLĐ; ký kết chương trình công tác với Tòa án nhân dân tỉnh để phối hợp tham gia xây dựng văn bản pháp luật có liên quan đến công chức, viên chức, NLĐ, đoàn viên công đoàn và các văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tòa án; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình quan hệ lao động và việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động…
 
Ký kết kế hoạch phối hợp giữa Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh với Đảng ủy khối doanh nghiệp và Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; ký kết thỏa thuận hợp tác "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” với 7 doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực: dịch vụ vận tải, xe máy, vật liệu xây dựng, thực phẩm công nghệ phẩm, hàng tiêu dùng, thời trang và khách sạn nhà hàng… Qua đó, góp phần phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của NLĐ đối với doanh nghiệp, với người sử dụng lao động.
Thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra, phát hiện những vấn đề nổi cộm trong việc thực thi pháp luật lao động tại các cơ sở lao động, vi phạm quyền và lợi ích của NLĐ, những vấn đề mất an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động gây thiệt hại tới tài sản và tính mạng con người.
 
Đồng thời đưa ra biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời và có ý kiến kiến nghị với tỉnh, với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết, bảo đảm cho việc thực thi pháp luật được nghiêm minh, quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ và lợi ích của doanh nghiệp được bảo đảm. Đặc biệt, đã khẳng định và phát huy tốt vai trò chức năng của tổ chức công đoàn Yên Bái trong quản lý nhà nước, kinh tế và xã hội.
Nguồn: Báo Yên Bái

 

Tin liên quan