Bạn đang ở đây

Bộ Xây dựng trả lời cử tri Yên Bái đề nghị hỗ trợ xi măng sửa chữa các công trình nông thôn và tăng mức vay với chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo

 

Những ngôi nhà mới được xây dựng đã giúp hộ nghèo tại tỉnh Yên Bái có nơi an cư, lạc nghiệp

 * Về đề nghị nâng mức cho vay/hộ gia đình từ 25 triệu đồng lên mức 40 triệu đồng đối với hộ nghèo được quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 , Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Sau khi tổng kết Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 1), Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (sau đây gọi là Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg). Để phù hợp với chủ trương huy động nhiều nguồn lực và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, đồng thời tăng tính chủ động của địa phương và người dân trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ, tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển từ phương thức hỗ trợ trực tiếp sang phương thức hỗ trợ gián tiếp (mỗi hộ được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở với lãi suất vay 3%/năm, thời hạn vay là 15 năm, trong đó thời gian hạn là 5 năm, thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6). Với mức vay ưu đãi 25 triệu đồng/hộ, cùng với việc huy động thêm các nguồn lực khác thì hộ gia đình có thể xây dựng một căn nhà có diện tích sử dụng tối thiểu là 24m2, với tuổi thọ trên 10 năm.

Qua kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg cho thấy, cùng với các nguồn hỗ trợ khác từ ngân sách địa phương, cộng đồng, dòng họ và bản thân các hộ gia đình thì mức vay ưu đãi 25 triệu/hộ cơ bản là phù hợp, hộ gia đình có thể xây dựng được căn nhà có diện tích khoảng từ 24m2đến 50m2. Tuy nhiên, tại một số khu vực như vùng sâu, vùng xa hoặc đối tượng là người già, neo đơn thì sẽ gặp khó khăn hơn trong việc xây dựng nhà ở. Do quy định về mức hỗ trợ cho vay 25 triệu đồng/hộ được xác định từ năm 2015, hiện nay giá cả vật liệu, nhân công tổng cao, vì vậy cũng cần thiết phải nghiên cứu để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ cho vay nêu trên cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Yên Bái đề nghị nâng hạn mức cho vay quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng nhà ở có diện tích phù hợp và bảo đảm chất lượng. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong thời gian tới.

* Về đề nghị hỗ trợ xi măng sửa chữa các công trình nông thôn, Bộ Xây dựng trả lời cử tri Yên Bái như sau:

Hiện nay, Chính phủ chưa có chủ trương chung về việc hỗ trợ xi măng sửa chữa các công trình nông thôn.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (là doanh nghiệp trực thuộc Bộ) căn cứ vào khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đề nghị của các địa phương để có phương án hỗ trợ xi măng cho các địa phương với tinh thần cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới và thực hiện việc hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Đối với tỉnh Yên Bái, theo báo cáo của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, trong năm 2017 Tổng công ty đã hỗ trợ cho tỉnh Yên Bái 5.422,45 tấn xi măng theo thỏa thuận giữa Tổng công ty và tỉnh Yên Bái.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

 

Tin liên quan