Bạn đang ở đây

Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2018

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng phát biểu kết luận Hội nghị

Thực hiện Chỉ thị số 07 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tỉnh Yên Bái đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Yên Bái (Ban Chỉ đạo 896 tỉnh) gồm 19 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban.

Ban Chỉ đạo 896 tỉnh đã chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động tổ chức triển khai trong đơn vị, địa phương mình; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung đề ra.

Ban Chỉ đạo 896 tỉnh đã cử đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an thành phố Hải Phòng; tham quan thực tế Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Trung tâm Cấp căn cước công dân, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi phương pháp thu thập thông tin về dân cư, phương pháp chỉ đạo, tập huấn, bố trí con người, phương tiện, những thuận lợi khó khăn, vướng mắc có liên quan để áp dụng triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của tỉnh.

Ban Chỉ đạo 896 của tỉnh đã ban hành các công văn, kế hoạch chỉ đạo triển khai thu thập Phiếu thông tin dân cư; các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ để điều chỉnh thông tin dân cư, phục vụ thu thập Phiếu thông tin dân cư; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin cho lực lượng Công an và cộng tác viên.

Qua rà soát đã phát hiện 112.000 trường hợp thông tin chưa thống nhất về họ; chữ đệm; tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc. Đến nay đã phối hợp với cơ quan tư pháp các cấp điều chỉnh thống nhất thông tin cá nhân cho 22.000 trường hợp. Hiện nay, 100% số nhân khẩu đã kê khai và được thống kê theo từng thôn, bản, tổ dân phố. Đã tổ chức 14 lớp tập huấn cho 2.697 đồng chí là lực lượng Công an chính quy, công an xã và công tác viên.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 896 tỉnh đã thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thu thập thông tin dân cư, đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng yêu cầu trong thời gian tới các ngành thành viên, các địa phương trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về các nội dung Đề án “Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Yên Bái để nhân dân và các đơn vị liên quan hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin về dân cư; Triển khai quyết liệt trong công tác phân công nhiệm vụ cho thành viên ban chỉ đạo và các địa phương; tập trung giải quyết đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh, thống nhất thông tin liên quan đến hộ tịch, cư trú cho công dân có thông tin chưa thống nhất. Các địa phương cần lựa chọn, bổ sung cán bộ, cộng tác viên có đủ năng lực, trình độ để tham gia thu thập phiếu thông tin dân cư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương tổ chức thu thập thông tin dân cư đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ đề ra.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Yên Bái, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được quyền và nghĩa vị của mình.

Sở Tư pháp chỉ đạo Tư pháp xã, huyện tập trung giải quyết đăng ký lại Giấy khai sinh cho các trường hợp thông tin chưa thống nhất; chỉ đạo giải quyết tình trạng hôn nhân thực tế không có đăng ký kết hôn để thông tin đưa vào phiếu đảm bảo chính xác, đúng quy định.

Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo lực lượng tình nguyện là hội viên, giáo viên, học sinh tham gia tổ công tác tại các thôn bản, tổ dân phố phối hợp với Công an xã trong việc ghi chép, thu thập Phiếu thông tin dân cư.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

 

Tin liên quan