Bạn đang ở đây

ASEAN tăng cường kết nối và phát triển cơ sở hạ tầng khu vực

 

LIB-SI có vai trò đi đầu trong việc phát triển cơ sở hạ tầng bền vững trong khuôn khổ MPAC 2025. Trong phiên họp này, các đại diện của LIB-SI đã trao đổi quan điểm về một loạt vấn đề, bao gồm xây dựng kế hoạch hoạt động về cơ sở hạ tầng bền vững và những thách thức tiềm ẩn trong thực thi các sáng kiến MPAC 2025 liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng bền vững. Các đại diện của LIB-SI cũng đã có cuộc đối thoại với Ủy ban Điều phối kết nối ASEAN (ACCC) là cơ quan ASEAN chịu trách nhiệm điều phối chung việc thực thi MPAC 2025. Các bên đã thảo luận cách thức tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan và ý tưởng về dự án tiềm năng để thực hiện các mục tiêu MPAC 2025 nói chung và cơ sở hạ tầng bền vững nói riêng.

Tại phiên họp, Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi đã nhấn mạnh việc cải thiện năng lực của khu vực trong phát triển cơ sở hạ tầng thông qua hợp tác hệ thống và học hỏi giữa các bên liên quan nhằm giúp đưa tầm nhìn ASEAN trở thành hiện thực. Ông Khoo Teng Chye - Giám đốc điều hành trung tâm các thành phố, Chủ tịch LIB-SI và Chủ tọa phiên họp - đã nhấn mạnh quan hệ bổ sung giữa MPAC 2025 và mạng lưới thành phố thông minh ASEAN. MPAC 2025 cố gắng đưa ra các chiến lược và thực thi các dự án ở cấp khu vực và quốc gia để cải thiện kết nối ASEAN trong khi xây dựng Mạng lưới là một cách ở cấp thành phố để thực thi MPAC 2025 với việc sử dụng công nghệ. Đại sứ Tan Hung Seng - Chủ tịch ACCC – khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác và điều phối giữa các cơ quan chuyên ngành ASEAN liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, một vấn đề rất quan trọng cho tất cả các nước thành viên ASEAN.

Phiên họp kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn trong phát triển cơ sở hạ tầng được được ra tại thời điểm hợp lý cho thấy ASEAN yêu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng hàng năm lên tới 110 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu của các nước thành viên. Trong bối cảnh đó, ASEAN đã và đang phát triển hệ thống các dự án cơ sở hạ tầng, cải thiện năng suất cơ sở hạ tầng và xây dựng cách tiếp cận sáng tạo để thúc đẩy đô thị hóa bền vững, bao gồm mạng lưới thành phố thông minh và quan hệ đối tác.

 

Tin liên quan