Bạn đang ở đây

3 BIỆN PHÁP CHỐNG GIAN LẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Nghị định này quy định, cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa có thể áp dụng các biện pháp chống gian lận xuất xứ đối với 03 trường hợp:

Tạm dừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong 03 tháng, kể từ lần đầu tiên thương nhân đăng tải các thông tin, dữ liệu không liên quan đến cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử.

Tạm dừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong 06 tháng, kể từ ngày phát hiện thương nhân sử dụng chứng từ giả hoặc kê khai gian lận khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp và tạm dừng cấp trong 06 tháng kể từ ngày thương nhân không hợp tác, không cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ hoặc cung cấp sai thông tin chứng minh xuất xứ hàng hóa khi cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận tiến hành hậu kiểm.

Ngoài các biện pháp chống gian lận xuất xứ nêu trên, cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận có thể áp dụng chế độ luồng đỏ trong hệ thống quản lý rủi ro đối với thương nhân và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 08/03/2018.

Nguồn: Văn bản pháp luật VN

 

HÀNG XUẤT KHẨU ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐẾN 100% PHÍ TỔ CHỨC TRIỂN LÃM

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.

Theo đó, các đề án xúc tiến thương mại trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện cho các nội dung cụ thể như: Tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài và tại Việt Nam đối với các sản phẩm xuất khẩu; Hỗ trợ xây dựng khu vực trưng bày, giới thiệu hàng hóa xuất khẩu trên cổng thông tin điện tử, mạng internet, mạng thương mại điện tử…

Đối với các doanh nghiệp có sản phẩm thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, ngoài việc được hưởng chế độ ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế, hải quan và các thủ tục hành chính khác còn được hỗ trợ kinh phí khi tham gia các hoạt động thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và nhiều chính sách khác.

Bên cạnh đó, Nghị định quy định các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài không được thành lập nhiều hơn 01 Văn phòng đại diện của mình trên 01 địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định này ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

  Nguồn: Văn bản pháp luật VN

Tin liên quan