Skip to main content

Xin kính chào! Chúng tôi hiện đang muốn tìm đối tác để xuất khẩu bông sợi và gạo, thị trường chủ yếu là các nước ở châu Phi

 

Kính gửi: Anh Ngô Xuân Hà
Liên quan đến vấn đề Anh quan tâm: Đây là 02 khu vực thị trường rộng và bao gồm nhiều nước, nhiều thị trường riêng. Để có câu trả lời tổng hợp, đề nghị Anh tham khảo địa chỉ website của Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và Địa chỉ liên hệ của Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Nam Á và Vụ thị trường Châu Âu Bộ Công Thương để Anh tiện liên hệ.
1/ Cục Xúc tiến Thương mại
http://www.vietrade.gov.vn/
2/ Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Nam Á
Huytq@moit.gov.vn Điên thoại: 04 22205407
3/ Vụ thị trường Châu Âu 
Cuongnc@moit.gov.vn Điện thoại: 0422205381
Trân trọng./.