Skip to main content

Toi muon tim kiem ten, dia chi email cua cac cong ty nhap khau che co uy tin cua Vietnam tai UAE. Xin cam on.

 

Kính gửi: Chị Vinh
Liên quan đến vấn đề chị quan tâm, xin giới thiệu chị tham khảo địa chỉ website của Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và Địa chỉ liên hệ của Anh Ngô Khải Hoàn - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Dubai để chị tiện liên hệ.
1/ Cục Xúc tiến Thương mại
http://www.vietrade.gov.vn/
2/ Tham tán Thương mại Việt Nam tại Dubai: Điện thoại: (971)435-97350 Fax: (971)435-97351
Email: ae@moit.gov.vn
No. 404, Alan Center AL Ain Mankhool Road, Dubai PO Box 72342 Dubai, UAE
Trân trọng./.