Skip to main content

Tôi muốn biết về việc giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa Quốc Tế?

 

Để tìm hiểu thông tin về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bạn có thể tham khảo các tài liệu: 
- Kinh doanh thương mại quốc tế
- Các quyết định trọng tài quốc tế
- Thực thi luật thương mại lành mạnh ở Đài Loan: để hiểu thêm về những tình huống trong từng trường hợp cụ thể.
Các tài liệu này đều đã được đăng tải trên Cổng thông tin Thị trường nước ngoài.