Skip to main content

Tôi muốn biết trang web nào có thể tìm các khách hàng nước ngoài

 

Trả lời: 

Để tìm kiếm các nhà xuất nhập khẩu, tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Bạn có thể truy cập website của Cổng Thương mại điện tử quốc gia ECVN tại địa chỉ:
www.ecvn.com 
hoặc liên lạc trực tiếp với 
Trưởng phòng kinh doanh: Anh Lê Chí Mạnh
Tel: (04) 2205508;
Fax: (04) 9364165
Email: ecvn@ecvn.com