Skip to main content

Cty chúng tôi xuất cao su tái sinh đi Hàn quốc, phía nước ngòai muốn có C/O form B, vậy VCCI có cấp không? Tôi xin chân thành cảm ơn

Hàng hóa xuất sang Hàn Quốc muốn hưởng ưu đãi sẽ xin form AK, tuy nhiên nếu doanh nghiệp muốn xin form B thì vẫn có thể xin tại VCCI
Giấy chứng nhận xuất xứ C/O Mẫu B, loại C/O cấp cho hàng hóa xuất xứ tại Việt Nam xuất khẩu sang các nước khác trên thế giới trong các trường hợp sau:
- Nước nhập khẩu không có chế độ ưu đãi GSP.
- Nước nhập khẩu có chế độ GSP nhưng không cho Việt Nam hưởng
- Nước nhập khẩu có chế độ ưu đãi GSP và cho Việt Nam hưởng ưu đãi từ chế độ này nhưng hàng hóa xuất khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn do chế độ này đặt ra.
Hiện nay, VCCI đã tiến hành cấp C/O qua mạng, chi tiết bạn có thể tham khảo thêm tại website của VCCI về cấp C/O qua mạng tại địa chỉ: http://covcci.com.vn/