Skip to main content

Công ty chúng tôi muốn thành lập chi nhánh tại Lào để mua gỗ rừng trồng rồi nhập khẩu về Việt Nam thì cần những thủ tục gì

 

Câu hỏi của bạn được Thương vụ Việt Nam tại Lào trả lời như sau:
- Chính sách của Lào không khuyến khích các DNNN lập Chi nhánh. Nhà nước Lào khuyến khích các DNNN vào đầu tư tại Lào theo Luật khuyến khích đầu tư tại Lào đã được Quốc hội sửa đổi và điều chỉnh ban hành tháng 10 năm 2004
- Nhiều doanh nghiệp của VN đã sang Lào đầu tư và thành lập Công ty tại Lào, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghê, trong đó có chế biến gỗ, trồng rừng chủ yếu là cao su, cà phê và điều. Các tỉnh vùng Bắc Lào có nhiều khu vực rừng trồng như tếch, thông. Hiện có một số Dn của Lào có nhu cầu bán các loại gỗ rừng trồng này.
- Doanh nghiệp quan tâm nên xúc tiến các thủ tục đầu tư, lập công ty sẽ thuận lợi trọng hoạt động kinh doanh tại Lào. Khi được Bộ KHĐT Lào hoặc Sở KHĐT tỉnh cấp Giấy phép đầu tư, Dn đầu tư được quyền XK sản phẩm, như gỗ rừng trồng từ Lào đi các nước hoặc về VN.
- Thủ tục đầu tư, lập công ty tại Lào theo quy định: Mua bộ hồ sơ tại Cục ĐTNN (Bộ KHĐT) hoặc Sở KHĐT tính theo phân cấp (dự án đầu tư < hoặc = 3tr$ do tỉnh cấp Giấy phép, > 3tr, do Bộ KHĐT cấp Giấy phép), bao gồm: Đơn xin đầu tư, Dự án đầu tư tại Lào, Tóm tắt quá trình hoạt động, kinh doanh của DN, Chứng minh tài chính, Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài của Bộ KHĐT nước ta cấp. Hồ sơ được làm thành 6 bộ bằng tiếng Anh và tiếng Lào