Skip to main content

Danh sách Email Công đoàn cơ sở

Danh sách Email Công đoàn cơ sở

1.  Công đoàn Công ty XNK Tổng hợp 
 Email: geximyb@vnn.vn
2.  Công đoàn Công ty CP Lâm nông sản thực phẩm
 Email: nguyenducquang@yahoo.com
 
3.  Công đoàn Công ty CP May xuất khẩu Yên Bái
 Email: chinhhoayb@gmail.com
 
4.  Công đoàn Công ty CP sứ KT Hoàng Liên Sơn
 Email: dunglemanhhls@gmail.com
 
5.  Công đoàn Công ty Cơ khí và xây dựng 
 Email: xuongketcau@gmail.com
 
6.  Công đoàn DNTN Điện tử tin học thành Lũy
 Email: congdoanthanhluy@gmail.com
 
7.  Công đoàn Công ty SX- XNK Phú Cường 
 Email: phucuongque@gmail.com
 
8.  Công đoàn Công ty Thương mại du lịch Đầu tư 
 Email: cty_tmdlyb@gmail.com
 
9.  Công đoàn Trung tâm khuyến Công tư vấn và PT Công nghiệp 
 Email: cucvanyen@gmail.com
 
10.  Công đoàn Công ty TNHH Thành thu Bảo tín 
 Email: minhkhoastttt@gmail.com
 
11.  Công đoàn Sở Công Thương 
 Email: ledinhnhien@yenbai.gov.vn
 
12.  Công đoàn Công ty Thương mại du lịch Miền Tây
  Email: vanthao.nguyen005@gmail.com
 
13.  Công đoàn Nhà máy giấy Yên Bình
  Email: congdoangiayyenbinh@gmail.com
 
14.  Công đoàn Công ty xây lắp và sản xuất Công nghiệp 
 Email: tuancunyb@gmail.com
 
15.  Công đoàn Chi cục quản lý thị trường
  Email: nhungyenbai2010@yahoo.com
 
16.  Công đoàn Công ty TNHH Cơ khí Hồng Hà
  Email: cokhihongha@gmai.com