Skip to main content

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng giao thông

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng giao thông

Địa chỉ

tổ 6, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Số điện thoại

029.3855867

Loại hình kinh doanh

Công ty TNHH

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ khác

Giấy phép kinh doanh

1602000170

Nguyễn Hữu Dũng

Ngành nghề kinh doanh

- Tư vấn thiết kế và lập dự án đầu tư xây dựng các công trình: dân dụng, giao thông, thủy lợi, quy hoạch đô thị.
- San tạo mặt bằng.
- Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán các công trình giao thông.
- Thi công xây dựng và giám sát các công trình: giao thông, thủy lợi, dân dụng.