Skip to main content

Công ty TNHH Mạnh Cường

Công ty TNHH Mạnh Cường

Địa chỉ

Đội 5 - xã Thượng Bằng La huyện Văn Chấn

Số điện thoại

029.3873331 - 873090

Loại hình kinh doanh

Công ty TNHH

Lĩnh vực hoạt động

Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản

Giấy phép kinh doanh

1602000073

Vũ Văn Sứ

Ngành nghề kinh doanh

- Trồng rừng.
- Chế biến gỗ rừng trồng, tre, vầu, nứa.
- Nuôi trồng thủy sản.
- Kinh doanh xăng dầu.