Skip to main content

Công ty TNHH chè Trường Sinh

Công ty TNHH chè Trường Sinh

Địa chỉ

thôn Ngòi Bang - xã Bảo ái huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái

Số điện thoại

029.3882053

Loại hình kinh doanh

Công ty TNHH

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ khác

Giấy phép kinh doanh

1602000090

Nguyễn Xuân Sinh

Ngành nghề kinh doanh

- Kinh doanh, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu chè.
- Kinh doanh, chế biến và tiêu thụ gỗ rừng trồng.