Skip to main content

Công ty Cổ phần phát triển phần mềm ASIA

Công ty Cổ phần phát triển phần mềm ASIA

Địa chỉ

Số 6, Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại

043 776 1663

Số Fax

043 776 1823

Loại hình kinh doanh

Công ty Cổ phần

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ khác

Mã số thuế

0101162173

Nguyễn Thái Trang

Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất, kinh doanh phần mềm kế toán và quản trị Doanh nghiệp

Tư vấn triển khai ERP và các phần mềm quản lý doanh nghiệp
Tư vấn, thẩm định các dự án CNTN, triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin.
Phân tích, thiết kế, xây dựng và phát triển các phần mềm theo yêu cầu của khách hàng